Ogłoszenie

Forum genealogiczne inne niż wszystkie- otwarte na współpracę z każdym.

#1 30, 9, 2017

 zefir454

Administrator

Call me!
Skąd: Smolno Wielkie, lubuskie
Zarejestrowany: 8, 12, 2007
Posty: 367
Punktów :   
WWW

O powiecie babimojskim w 1841 r.

Oto co napisano w dziele pt. " Opisanie województwa poznańskiego" wydanym w Paryżu w 1841 roku o dawnym powiecie babimojskim. Aby zachować klimat XIX- wiecznej polszczyzny pisownię pozostawiłem oryginalną.

                                                         Powiat babimostski.
Powiat babimostski graniczy na północ z powiatem Międzyrzeckim i Bukowskim, na wschód z Kościańskim, na południe ze Wschowskim, na zachód z departamentem Frankfurtskim Prowincji Brandenburskiej i Lignickim Xięstwa Szląskiego.
Powiat ten nie ma żadnej głównej kommunikacji, ani lądowej gościńcem bitym, ani wodnej rzeką żegłowną. Obra bowiem ledwo w tym powiecie na drzewo jest spławną.
Znaczną cześć powiatu zajmuje bagno Obrzańskie i wiele jezior. Lasy około jednej piątej obszerności zajmują.
Powiat Babimostski ma mil kwadratowych jeograficznych 19, 26 albo morgów reńskich 413.895. Ludności ogólnej 42.707. Stosunkowej na jedną milę kw. 2.217. Ludności miejskiej 10.724, wiejskiej 31.983. Dymów liczono w 1820 roku 4.666. Rzek większych jest dwie, tojest: Obra wypływająca z powiatu Kościańskiego, ginąca prawie w bagnie Obrzańskim i wpływająca za Nowym Groycem do powiatu Międzyrzeckiego, i oprócz tego Zgniła Obra, zaczynająca się w powiecie w jeziorze Obra, brzeżąca w części granicę Szląską i Brandenburską i wpływająca za Babimostem do powiatu Międzyrzeckiego. Rzeczek mniej znacznych nie ma. Jezior większych 10, mniejszych 19, w ogóle 29. Pomiędzy większymi liczymy: Wojnowskie, Chobienickie, Jeziory, Wioski, Wolsztyn, Niałek i ciąg jezior w południowej części powiatu pomiędzy Przementem i starym Kościelcem. Wielka część bagna Obrzańskiego do 40.000 morgów wynosząca, ciągnie się przez powiat. Lasów jest 12, między niemi Wojnowski, Babimostski, Chobienicki, Tuchorski, Kopanicki, Obrzański i Mochański (Mochy), Królewski; urząd ekonomiczny jeden, to jest Stary Kościelec. Leśny jeden, to jest Mochy ( Mauche und ordonnanz). Traktów głównych dwa. Trakt z Poznania do Kargowy na Rakoniewice, Rostarzewo, Wolsztyn, Kopanice. Trakt ze Wschowy do Międzyrzecza na Kopanicę, Babimost ku Zbąszynowi. Stacji pocztowych konnych jest w powiecie trzy, w Wolsztynie, Babimoście i Kargowie. Oprócz tego listowa w Rakoniewicach. Powiat ten posiadał w 1837 r. koni 3.105, bydła 18.106, kóz 182, swiń 4.866, w ogóle sztuk 74.230.
Powiat Babimostski ma miast siedem. Wsi większych 106.

Miasta powiatu Babimostskiego są: Wolsztyn, Babimost, Kargowa, Rakoniewice, Kębłów, Kopanica, Rostarzewo.
Wolsztyn ( Wollstein) miasto położone między jeziorem Niałek i Wolsztyńskiem, ma domów 170, mieszkańców 2.592, to jest: chrześcijan 1.758, Żydów 834. kościół katolicki, ewangelicki i synagogę. Wiele sukienników, tkaczy i garbarzów. Tu jest rezydencja landrata powiatowego i sądu ziemsko- miejskiego. Przy kościele znajduje się mały księgozbiór od 300 tomów. Miasto należy do familji Gajewskich. Zaczynają tu zakładać winnice, które corok się rozszerzają. Stacja pocztowa konna tutejsza odwozi do Kargowy, Babimostu, Zbąszyna, Zaniemysla, Grodziska i Szmigla. Miasto liczy się do III klassy podatku procederowego. Odległość od Poznania mil 8, od Warszawy mil 48 i ½. Wolsztyn dawniej należał do familji Iłowieckich herbu Łodzia.
Babimost ( Bomst) nad Zgniłą Obrą. Miasto starożytne już W 1307 r. w dziejach wspominane, ma domów 300, mieszkańców 2.152, po największej części z Niemców i Żydów złożonych; kościołów katolickich 3, ewangelicki 1 i synagogę. Są tu fabryki sukna, mieszkańcy trudnia się uprawą chmielu, winogradu i owoców. Jest tu zamek w którym dawniej przebywał starosta Sądowy Babimostski. Miasto należy do Rządu i liczy się do klassy III podatku procederowego. Stacja pocztowa tutejsza odwozi do Zbąszyna, Zaniemysla, Wolsztyna, Kargowy, Zullichau i Świebodzina. Odległość od Poznania mil 11, od Warszawy 41 i ½.
Kargowa ( Unruhstadt, Karge) nad Zgniłą Obrą i granicą Brandenburską i Szląską.; ma domów 300, mieszkańców 1.903. Kosciół ewangelicki. Osiadła jest sukiennikami od dawnych czasów. Ma sławne jarmarki na bydło, osobliwie na wieprze. Należało do dziedzictwa hrabiów Unrugów, dziś jest Rządowe. Stacja tutejsza odwozi do Babimostu, Wolsztyna i Zullichau. Miasto liczy się do III klassy podatku procederowego. Odległość od Poznania mil 11, od Warszawy 41 i 1/2/ Uprawa winogradu corok tu się rozszerza.
Rakoniewice ( Rakwitz) na wzgórzu położone, ma domów 190, mieszkańców 1.676, kościół katolicki. Jest tu poczta listowa. W okolicach tego miasta tak jak Kargowy, Babimostu i Wolsztyna zaczyna się rozszerzać uprawa winogradu.  Miasto należy do Czarnieckiego. Odległość od Poznania mil 7 i ½, od Warszawy 48.
Kębłów ( Kiebel) nad Kopanicą Obrzańską, ma domów 100, mieszkańców 888, kościół katolicki. Miasto należy do króla holenderskiego. Odległość od Poznania mil 9, od Warszawy 49.
Kopanica ( Kopnitz) nad Obrą ma domów 120. Mieszkańców 825, kościół katolicki, są tu fabryki sukna i przędzalnie wełny. Miasto należy do Błocha. Odległość od Poznania mil 8 i ½ od Warszawy 49.
Rostarzewo ( Rothenberg) na trakcie Kargowskim, między Wolsztynem i Rakoniewicami położone. Ma 100 domów, mieszkańców 688, pomiędzy któremi 250 Żydów. Kościół katolicki i synagogę. Handel tego miasta jest w ręku Żydów. Miasto należy do Kaczorowskiego. Odległość od Poznania mil 7, od Warszawy 47 i ½.

                               Wsie większe.

W powiecie Babimostskim jest wsi większych 106, zamieszczamy podług uzyskanych wiadomości nazwiska 31 właścicieli.

Na północ Bagna Obrzańskiego.
Między granicą Brandenburską i Obrą.

Wielkie Posmuchy ( Gr. Posemukel) ludność- 242, właściciel- Garczyńscy
Małe Posmuchy ( Kl. Posemukel), 339, Garczyńscy
Nowe Kramsko ( Neu Kramzig), 482, Garczyńscy
Stare Kramsko ( Alt Kramzig), 139, Garczyńscy
Woynowo , 130, własność rządowa
Chwalim, 654, własność rządowa
Kargowa Górna ( Ober Karge), 394, własność rządowa
Mała Wieś ( Klein Dorf), 173, własność rządowa.
Wąchabno, 136, własność rządowa
Kargowa Dolna, 200, własność rządowa
Stary Jaromirz Olendry, 331, własność rządowa
Nowy Jaromirz Olendry, 170, własność rządowa
Nowe Teperowe Budy, 225, własność rządowa
Stare Teperowe Budy, 206, własnosć rządowa
Obra Stara Olendry, 285, własność rządowa
Obra Nowa Olendry, 199, własność rządowa
Świętno, 578, własność rządowa
Rudnia, 160, własność rządowa
Wilcze Kolonia, 120, własność rządowa

             Między Obrą i linią jezior.

Nowy Grojec, 120, Mielżyńska Konstancja
Chobienice*, 539, Mielżyńska Konstancja
Wojciechowo, 243, Mielżyńska Konstancja

*) Właścicielka odznacza się starannem chowem licznej i uszlacheconej owczarni. Jest tu także piękny pałac i obszerny ogród. Chobienice były dawniej dziedzictwem familji Chobienickich herbu Szaszor.

Karna, 208, Mielęcki Protazy
Godziszewo, 274, Mielęcki Protazy
Zakrzewo, 192, Mielęcki Protazy
Belęcin, 247, Mieczkowski Kazimierz
Maryanowo, 120, Mieczkowski Kazimierz
Tuchorze, 405, Kotwicz
Tuchorze Olendry, 111, Kotwicz
Stare Tuchorze Olendry, 205, Kotwicz
Boroy, 445, Kotwicz
Reklin, 115, Mielęcki Protazy
Nowe Tuchorze Olendry, 135, Mielęcki Protazy
Reklin Olendry, 133, Mielęcki Protazy
Kiełpin, 332, własność rządowa
Chorzymin, 328, własność rządowa
Powodowo, 165, Dziembowski
Wielki Niałek ( Gross Nelke), 276, Dziembowski
Obra, 881, własność rządowa
Jasieniec, 393, własność rządowa
Jaromirz, 504, własność rządowa
Kiełkowo, 283, własność rządowa
Żodyń, 255, własność rządowa
Siedlce ( Schitz), 218, własność rządowa
Nieborze, 174, własność rządowa

             Na wschód od linii jezior.

Stary Bornisz Olendry, 528, własność rządowa
Kościelec Stary ( Kirchplatz), 154, własność rządowa
Szarki Olendry, 307, własność rządowa
Nowy Bornisz Olendry, 730, własność rządowa
Sucha Dębina Olendry ( Wioske), 310, własność rządowa
Borniska Hamernia, 242, własność rządowa
Blenki ( Blenke), 189, własność rządowa
Jabłonna, 461, własność rządowa
Bruckie Olendry, 140, własność rządowa
Blumskie Olendry ( Blumsche), 194, własność rządowa
Komorowo Olendry, 264, własność rządowa
Jabłona Stara ( Wioske), 284, własność rządowa
Ruchocice, 297, własność rządowa
Ratay, 177, własność rządowa
Guździn Olendry, 243, własność rządowa
Podgradowice, 119, własność rządowa
Piaski, 146, własność rządowa
Goile, 182, własność rządowa
Stodolskie Olendry, 120, własność rządowa
Głoden, 390, Kaczorowski
Dombrowska Olendry, 112, Kaczorowski
Tłoki Olendry, 124, Kaczorowski
Karpicko, 223, Gajewski Apollin
Komorowo, 195, Gajewski Apollin
Bierzyn, 218, Gajewski Apollin
Tłoki Kolonia, 118, Gajewski Apollin
Tłoki, 252, Gajewska Adelajda
Gościeszyn, 188, Kaczorowski Ferdynand
Łąki, 237, Kaczorowski Ferdynand
Rakowiec, 207, Kaczorowski Ferdynand
Tarnowo Olendry, 443, Kaczorowski Ferdynand
Faustynowe Góry ( Faustinberg), 137, Kaczorowski Ferdynand
Teresia Niwa ( Teresienau), 128, Kaczorowski Ferdynand
Błocko, 226, Mielzyńska Konstancja
Dąbrowa, 521, Mielżyński Ignacy
Widzim Stary, 375, Król Holenderski
Widzim Nowy, 161, Król Holenderski
Wroniawy, 509, Platerowa Antonina
Stradynek, 156, Mielżyńska Konstancja
Soletz ( Silze), 332, Platerowa Antonina
Soleckie Olendry, 226, Platerowa Antonina

         Na południe od Bagna Obrzańskiego.

Przement*) ( Priment), 302, własność rządowa
Przementska Wieś, 379, własność rządowa
Zaborowo, 120, własność rządowa

*) Tu był klasztor dawny Cystersów i opactwo Komandataryjne

Błotnice, 195, własność rządowa
Radomirz, 228, własność rządowa
Starkowo, 210, własność rządowa
Gorsko, 184, własność rządowa
Osłonina ( Schleunchen), 170, własność rządowa
Perkowo ( Neu Priment), 125, własność rządowa
Nowa Wieś ( Neudorf), 236, własność rządowa
Mochy ( Mauche und Ordonnanz) , 759, własność rządowa
Stary Klasztor ( Altkloster), 704, własność rządowa
Wieleń ( Fehlen), 137, własność rządowa
Spokojna ( Friedendorf), 184, własność rządowa
Łupiec, 494, własność rządowa
Bagnisko ( Bruchdorf), 138, własność rządowa
Sieniawa ( Schenawe), 138, własność rządowa
Ciosanica ( Schusenze), 593, własność rządowa
Krzyże ( Kreutz), 286, własność rządowa
Droniki, 137, własność rządowa

       Wsie i osady mniejsze.

Powiat Babimostski obejmuje wsi i osad mniejszych 65.


Józef- Admin

Offline

 
Genealogia, herbarz, poszukiwania przodków Create your own banner at mybannermaker.com! Create your own banner at mybannermaker.com!
Najlepsze Pomysły na Udany Prezent

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.wspum.pun.pl www.monitoring-powietrza.pun.pl www.is-mgr.pun.pl www.rollagepolska.pun.pl www.poloniakepno.pun.pl