Ogłoszenie

Forum genealogiczne inne niż wszystkie- otwarte na współpracę z każdym.

#1 1, 6, 2014

 zefir454

Administrator

Call me!
Skąd: Smolno Wielkie, lubuskie
Zarejestrowany: 8, 12, 2007
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Odczytywanie rosyjskich metryk.

Wielu moich znajomych prosi mnie często o pomoc w odczytywaniu i tłumaczeniu metryk pisanych cyrylicą. W związku z tym, że sam nie jestem w stanie fizycznie pomóc wszystkim, postanowiłem wyjaśnić  na czym odczytywanie tych tekstów polega. Żeby to jednak robić, podstawą jest poznanie rosyjskiego alfabetu i rosyjskich liter. Niestety, bez tego zadna pomoc nie ma sensu. Gdy już potrafimy rozpoznać litery, to odczytujemy np. akt urodzenia wg takiego oto schematu, podaję przykład:

Akt urodzenia Ignacego Sikorskiego

Состоялось вь деревни Сверчинь дня тридцатого
Dzialo sie we wsi Swiercin (Swierczyn) dnia trzydziestego
Декабря тысяча восемсот семдесять девятого года
grudnia tysiac osiemset siedemdziesiatego dziewiatego roku
/: одинадцатого Января тысяча восемсот босемде
/: jedenastego stycznia tysiac osiemset osiemdzie
сятого года в первомь часу по полудни. Явился ли
siatego roku o pierwszej godzinie po poludniu. Stawili sie oso
чно Йосифь Сикорский /: Jozef Sikorski поденщик
biscie Josif Sikorskij /: Jozef Sikorski wyrobnik
жительствующий в деревни Панево тридцати леть оть
zamieszkaly we wsi Paniewo, trzydziesci lat
роду, в присутствии Петра Прзибышь пятидеся
liczacy, w obecnosci Pietra (Piotra) Przybysz [Przybys'?] piecdzie
ти леть а такоже Андрея Куявы, пятидесяти леть оть роду
siat lat a takze Andrjeja Kujawy (Andrzeja Kujawy) piecdziesiat lat liczacego
обоихъ поденщиковъ жительствуйущих в деревни Панево
obu wyrobnikow zamieszkalych we wsi Paniewo
и предъявили нам младенца мужеского пола, объявля
i okazali nam dziecie plci meskiej oswiadczajac
я что онъ родился в деревни Панево, дня двадцатъ шесто
ze urodzilo sie ono we wsi Paniewo dnia dwudziestego szoste
го Декабря тысяча восемьсотъ семдесятъ девятого года /:се
go grudnia tysiac osiemset siedemdziesiatego dziewiatego /: siodme
дмого Января тысяча восемьсотъ восемдесятого года
go stycznia tysiac osiemset osiemdziesiatego roku
в первом часу по полудни отъ законной его жены
o godzinie pierwszej po poludniu z jego prawowitej malzonki
Марянны урожденной Зюлковской /: Marianny z
Marianny z urodzenia Zjulkowskoj /: Marianny z
Ziolkowskich двадцати летъ отъ роду. Младенцу то
Ziolkowskich (Marianny Ziolkowskiej) dwadziescia lat liczacej. Dziecieciu te
му при Святомъ Крещении совершенномъ сего числа
mu na Chrzcie Swietym odbytym w dniu dzisiejszym
дано имя Игнатий /: ... а восприесиниками были
dano imie Ignatij /: Ignacy a rodzicami chrzestnymi byli
Иганыий Зюлковский и Марцйанна Пачковская;
Ignatij Zjulkowskij (Ignacy Ziolkowski) i Marcjanna Paczkowskaja (Marcjanna Paczkowska).
Акт сей объябляющему и свидателям неумеющим
Akt ten stawajacemu i swiadkom nieumiejacym
писать прочитанъ и затемъ нам только подписанъ.
pisac przeczytany a nastepnie przez nas tylko podpisany.
Кс. Каз. Руцинский ....
Ks. (Ksiadz) Kaz. (Kazimierz) Rucinskij (Rucinski)

( przykład powyzszy jest autorstwa Jacka Kubisa, znanego genealoga)


Józef- Admin

Offline

 
Genealogia, herbarz, poszukiwania przodków Create your own banner at mybannermaker.com! Create your own banner at mybannermaker.com!
Najlepsze Pomysły na Udany Prezent

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.klan-es-el.pun.pl www.v-grzenda.pun.pl www.cannabis-squad.pun.pl www.java.pun.pl www.bachus.pun.pl